Zo zien wij het graag !

Peter Beszelsen

Crisis oplossen = Vertrouwen herstellen!

AMSTERDAM –
Geen econoom zal ontkennen dat consumentenvertrouwen de belangrijkste aanjager van de economie is. Ik heb géén van de grote Nederlandse geesten over ook maar één uitgelekte maatregel horen verklaren, dat die het consumentenvertrouwen een enorme oppepper gaat geven. Ze beperken zich tot het gebruikelijke rekenkundig geneuzel waar ze achteraf weer alle kanten mee uit kunnen.

Mijn verlanglijstje
Verlaag het overheidstekort in 10 stappen van 0,3 procent naar 0,0 procent in 10 jaar.
Introduceer een soberheidsfilosofie voor overheidsdienaren in Nederland en EU.
Halveer het aantal leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
Halveer, met uitzondering van de politie, het ambtenarenapparaat; met 70 procent wachtgeld. (Niemand merkt het en je bespaart 30 procent op de kosten.)
Schrap alle niet noodzakelijke overheidsuitgaven.
Halveer de Nederlandse delegatie in het Brusselse EU parlement.
Bezuinig niet op cultuur.
Verlaag de vennootschapsbelasting naar 15 procent. Multinationals ontwijken toch al belasting.
Wijzig de heffing inkomstenbelasting naar een vlaktaks van 40 procent.
Stel de IB heffingsgrens op 12.000 euro.
Stel voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar een minimum gezinsinkomen vast.
Verlaag het BTW-tarief terug naar 19 procent.
Verlaag de accijnzen op brandstoffen en alcohol radicaal met 25 procent.
Draai alle hypotheekrenteaftrek beperkende maatregelen definitief terug.
Maak kinderopvang weer betaalbaar.
Laat de bejaardenverzorgingstehuizen open.
Verhoog de salarisschalen van zorgprofessionals, onderwijzers, leraren en docenten met 25 procent.
Laat werknemers kiezen voor Garantiepensioen of Ambitiepensioen.
Geef flexwerkers dezelfde pensioenrechten als medewerkers in vaste dienst.
Haal marktwerking uit de gezondheidszorg en de nutsbedrijven.
Stel de spoorwegen weer volledig onder Staatsbeheer.
Verplicht de keuze voor één paspoort binnen EU.
Stel alle voorgaande programmapunten in werking in twee kabinetsperioden van 4 jaar.
Stap desnoods uit de EU en de euro als dit van Brussel allemaal niet mag.
Bereid de gemeenschap in de komende 50 jaar met kleine stapjes voor op een geleidelijke systeem wijziging van een consumptiegedreven economie naar een duurzaamheidsgedreven economie. Kondig die cultuurwijziging duidelijk aan zodat de economen eindelijk de kans krijgen er vóóraf een mening over te hebben.
Daar mag je (in de klassieke westerse economieën) twee generaties over doen. Cultuurschokken kunnen nieuwe crises veroorzaken. Ontwikkelingslanden hebben al een voorsprong. Zij kunnen de keuze maken om de consumptievariant nu over te slaan en wereldleidend te worden in de duurzaamheidsvariant.
Kwaliteit is beter
Vertaal de doelstelling van een ‘beter’ leven voor je kinderen naar een leven met meer ‘kwaliteit’ en begin daar zo vroeg mogelijk mee. Laat de jeugd bepalen wat ‘kwaliteit’ voor hen betekent.
De financiering voor dit alles? Waar een wil is, is een weg! Die wil bepaalt u zelf. De weg zal zich als vanzelf openbaren. Dat bij het bewandelen van die weg harde noten gekraakt zullen moeten worden, is evident.