Onze punten

Punten die wij graag willen bewerkstelligen in Nederland!

  1. De crisis op de woningmarkt oplossen met geld uit het pensioenfonds.
  2. Auto niet meer als melkkoe, wegenbelasting in benzineprijs.
  3. Geen geld meer naar het buitenland, eerst  hier in Nederland alles op orde brengen.
  4. Belastingstelsel vereenvoudigen, dus een hele grote reorganisatie.
  5. Gemeente hervormen en kijken waar zij in hun nieuwe rol de mensen van hun stad kunnen helpen en motiveren.
  6. Bonusheffing, bijvoorbeeld een bankdirecteur krijgt een miljoen bonus dan 75% belasting heffen.
  7. Een directeur mag niet meer dan 10 x het salaris verdienen van het laagste loon in het bedrijf. Loonbelasting omlaag en per werknemer een vast bedrag.
  8. Geen ziektekosten meer en meer controle op ziekenhuizen. Meer mensen op de werkvloer en snijden in de managementlaag.
  9. Accijnzen verlagen en de prijzen van benzine, drank en sigaretten op gelijke hoogte brengen met de aangrenzende landen.
  10. Laten we beginnen met voor de ouderen alle belastingen te laten vallen en bijvoorbeeld het openbaar vervoer gratis, kortom echt voor hun gaan zorgen.

Dit zijn punten waarover u alvast kunt gaan brainstormen en tegelijkertijd hoor ik u denken : Hoe gaat Jelle Meinesz dit nu aanpakken?

Ik zal het proberen uit te leggen in een voor u en mij begrijpelijke taal. Er gaat geen dag voorbij zonder een gesprek over o.a. de punten die ik hiervoor genoemd heb. Of ik nu bij de bakker sta, in een kroeg of bij een medeondernemer. Nederland wordt kapot bezuinigd en de burgers moeten hier nu voor opdraaien. Maar dat hoeft helemaal niet als Nederland zelf zijn huishoudboekje op orde heeft (bekijk alle filmpjes en artikels op de site maar).

Ik heb hiervoor ook de steun van mijn boekhouder Ruud Jansen gekregen. Nederland heeft zat geld, maar besteedt het gewoon op de verkeerde manier (ik noem maar een Fyra momentje). Alleen is het wel noodzakelijk dat we een aardig platform opbouwen om die oplossingen te kunnen bewerkstelligen. Hoe kunnen we dat nou doen dacht ik. We klagen allemaal, maar we doen niks.

In de meeste andere landen had iedereen al op straat gestaan! Ik denk dat dit komt doordat iedereen in Nederland bang is iets te verliezen, zijn/haar baan of huis e.d. Dit betekent dus voordat wij wat gaan doen,  wij op de een of andere manier moeten laten zien met hoeveel mensen wij zijn en geloof mij, dat zijn er aardig wat.

De bedoeling is dit massale platform te bereiken via deze website en ieder nieuw lid polsbandjes te geven in de kleuren Rood Wit Blauw en Regenboog .

Rood voor ‘Nu stoppen!’, wit voor  ‘Alles weer blanco en opnieuw!’ , blauw voor ‘Lotsgebonden-heid en vertrouwen’  en Regenboog ‘Voor iedereen!’ (inclusief de niet-Westerse en Westerse allochtone ingeburgerde hardwerkende Nederlanders, ongeacht geloofsovertuiging, maar met dezelfde doeleinden, gelijkheid!).

Op de website staat een meter dat bijhoudt hoeveel leden wij hebben en het bedrag dat in kas staat. Ook zullen wij de uitgaven transparant houden en volledig weergeven op de website. Er  zal ruimte zijn voor nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen. Er zullen stemmingen worden gedaan onder de leden zelf. Ik ga ervan uit dat het storm gaat lopen, want ik weet wat er speelt in ons land. En als wij nou een behoorlijk aantal leden hebben, dan zal iedereen over straat lopen en zien: hé, ik sta niet meer alleen in deze situatie. En dat is het moment dat we kunnen gaan afspreken wat voor acties we gaan ondernemen. We moeten zorgen dat de overheid/gevestigde orde niet meer om ons heen kan. Er zullen ook filmpjes op de website komen waar ik vreemde en belachelijke zaken aan de orde ga stellen en uitzoeken (bijvoorbeeld: wie heeft voor de Fyra gekozen en hoeveel heeft hij daarvoor gekregen). Ook kunnen leden misstanden en vreemde zaken anoniem melden bij het menu DE KLOKKENLUIDER. Wij kunnen daar op onze beurt weer met onze tanden in bijten. Er staat een hele filmcrew klaar en de onderste steen zal boven komen.Wij laten ons niet meer in de maling nemen. Ook zal de website meegroeien met het aantal leden. Er is nog een hoop werk aan de winkel, maar het wordt weer tijd dat wij in Nederland licht aan het einde van de tunnel gaan zien en daar gaan wij met alle leden van De Tegenpartij weer voor zorgen.  Dus wilt u verandering, weer met een gerust hart over straat lopen, zicht hebben op de toekomst zonder onnodige regels, eerlijke verdeling, zorgeloze oude dag , beloond worden voor uw aandeel in deze maatschappij en veel meer veiligheid, word dan lid en u zult zien ‘ Hoe groter de Partij des te eerder bepalen WIJ !!