Columns

Uithuilen en opnieuw beginnen

AMSTERDAM –
Het land staat in lichterlaaie. Paniek in de tent. Codewoord: Bezuinigen. RTL 7 vraagt om suggesties voor een begroting die het land moeten redden. Komt ie.

Tellers op nul
We beginnen opnieuw. Eerst alle kippen op stok en stoppen met door elkaar heen kakelen. Alle tellers gaan op nul; terug naar af! Oude begrotingen overboord. Waar zijn álle partijen het over eens? Er zal weinig discussie zijn over wat Nederlanders het allerbelangrijk vinden. Handel, Industrie en export staan buiten kijf. We kiezen tien onderwerpen en bepalen daarvan, door volksstemming, de volgorde.
Voorbeeld
1. Onderdak. 2. Werk. 3. Gezondheidszorg. 4. Voeding en kleding. 5. Onderwijs. 6. Pensioen. 7. Ouderenzorg. 8. Sociaal vangnet. 9. Cultuur. 10. Vrijheid van meningsuiting.
We noemen dit de ‘Generatie top-10’ en hij geldt voor een periode van 20 jaar. Omdat dit de zaken zijn die de huidige generaties belangrijk vinden, groeit de betrokkenheid. Als de volgorde is bepaald, werken we het rijtje punt voor punt af. We inventariseren per punt wát we willen regelen, wát er al geregeld is, en wát er nog aan ontbreekt.
We berekenen hoeveel geld er nodig is, om met voorrang het complete rijtje in volgorde en vanaf punt 1 voor 100 procent en voor iedereen op de rit te krijgen.
Staatsschuld afbouwen
Er zal dan nog geld óver zijn, want er wordt nogal wat verkwist/besteed op andere terreinen. Van de middelen die nu resteren, brengen we eerst in 20 jaar tijd de Staatsschuld (nu 65 procent) terug naar 40 procent van het BNP (vergelijkbaar met Zwitserland). Dat is 1,25 procent per jaar. Omdat er uit de kas wordt afgelost, hoeft daarvoor niet te worden bezuinigd.
De koek zal nog steeds niet óp zijn. We bepalen nu met zijn allen een volgende top-tien. Zélfde recept. Punt voor punt afwerken. Net zolang tot de bodem van de schatkist is bereikt. Die bodem is nu democratisch bepaald en niet alleen door partijpolitieke kunstjes. Politiek mag zich bij voorkeur alleen maar bezig houden met de hobby’s uit het derde rijtje.
Als Europa in dat tweede (of eerste) rijtje voorkomt, kan er geld richting Brussel. Eerder niet. Als dat een afscheid van de EU betekent, dan accepteren we die consequentie.